Адам Смит – Теория на моралните чувства

Описание

Адам Смит публикува своята първа книга „Теория на моралните чувства” през 1759 година. С времето той прави съществени промени в нея, като до смъртта му излизат още пет издания – през 1761, 1767, 1774, 1781 и 1790 година. Авторът прави критичен преглед на моралното мислене на епохата. Той смята, че съзнанието се формира от обществените отношения и нагласи. Според Адам Смит естествената склонност на човека е следване на собствения му интерес. Целта на автора е да обясни източника на способността на хората да правят морални преценки. Той споделя своята теория за емпатията, според която наблюдението на околните хора кара човека да осъзнае себе си и моралността на собственото си поведение. Емпатията е изпитване на морални чувства. В книгата Смит развива тезата, че индивидите търсят одобрението на „безпристрастен наблюдател“ и имат естествено желание външните наблюдатели да им симпатизират.

Теорията за моралните чувства се фокусира върху морала и правилата за живот, които произтичат от способността на хората да съчувстват и състрадават. Човешката морална система се простира от индивидуалния емоционален живот до взаимоотношенията с други хора. Ако човек действа чисто егоистично, моралът няма да съществува. Бог е направил хората състрадателни един към друг, като им е дал способността да си представят какво изпитват другите. Това им помага да бъдат съпричастни. Емпатията води до справедливост, която е основата за изграждането на спокойни и щастливи общества. Според Адам Смит хората трябва да общуват помежду си, за да разберат света около себе си и да се развиват емоционално като личности. Способността да виждаме света през очите на другия, влияе върху оформянето на идентичността на хората. Авторът на книгата смята, че хората са повече социални, отколкото егоистични същества. Те се наслаждават на радостите на околните и скърбят за неволите им. Адам Смит обяснява защо благосклонността е желателна, но справедливостта е от съществено значение за всяко едно общество.

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Адам Смит – Теория на моралните чувства“