Анелия Атанасова – Трите С

Описание

Ако се интересувате от трансформация, не просто от информация, вие сте избрали точното произведение. “Трите С” е описание на авторска психо-физиологична практика за постигане на безкрайни способности и път към дълбока трансформация. Резултатът от “Синергия със Синтез на Сетивата” се случва там, където човекът не е ходил, под форма, под която не е бил и във време, в което не е пребивавал. Изведнъж събужда в себе си неподозирани ресурси, започват нови, незнайни процеси, които превръщат цялото изживяване във възторжено. Практикуването на “Трите С” превръща човека в уред на собственото си благоденствие. Всички ресурси, енергия, материали, идеи се намират в човека, произлизат от него, манифестират чрез изпълнението на етюда и отново се връщат в него, вече захранващи и енергизиращи. Човекът е самодостатъчен и самопредставлява прибора на своето най-успешно себеосъществяване.